Artikelen door Bert van der Laan

Bouwvakvakantie

In de periode van 28 juli tot en met 26 augustus (4 weken) worden er geen renovatiewerkzaamheden door de VvE, ABC Park Boswijk en WoonGoedZeist uitgevoerd. Mocht u in die periode activiteiten zien of horen, dan zijn mogelijk bewoners, eigenaar-bewoners of andere eigenaren werkzaamheden aan het uitvoeren. Indien hinderlijke situaties optreden meldt u dat dan […]

Planning

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.  De planning is gebaseerd op werkbare dagen, dat betekent bijvoorbeeld dat extreme weersomstandigheden, zoals wind, vorst of juist hoge temperaturen van invloed zijn op het verloop. Wijzigingen ten aanzien van routing en werkvolgorde zijn onder voorbehoud. Voor nadere details en de laatste stand van zaken kunt u […]

18 april 2018

Planning. Zoals velen van u, maar met name de bewoners in blok E hebben gemerkt, loopt de planning verre van vlekkeloos. Het komen tot een goed doorlopend proces was en is niet eenvoudig. De proeftravee met 4 leegstaande appartementen boven elkaar en het starten met de renovatie van heel woonblok Eik heeft ons veel geleerd. […]

21 maart 2018

Planning en informatie. Beste bewoners, De afgelopen weken heeft er weer veel bedrijvigheid plaats gevonden in en om de gebouwen. Zeer terecht komen er veel vragen over de planning en de behoefte om alle informatie die we de afgelopen periode over u hebben uitgestrooid samen te vatten. Op hele korte termijn zal daarom aan alle […]

19 maart 2018

Bouwbijlage voor ons complex Het is alweer enige tijd geleden dat ik de pen mocht voeren op de bouwpagina van de VVE. Zoals u weet, wisselen Bert van der Laan, onze ‘gedelegeerd opdrachtgever’ in het renovatieproces, en ik elkaar af met de kopij voor deze bouwbijlage. De afgelopen keren heeft Bert de honneurs waargenomen en […]

8 maart 2018

Bouwbulletin VvE 8 maart 2018   Informatie en communicatie Er is in de loop der tijd  veel informatie op u afgekomen; informatiebijeenkomsten, via deze blauwe pagina’s, van Stichting Park Boswijk, via diverse brieven en brochures, de bewonerscommissie, mogelijk uw verhuurder, maar ook de bekende “wandelgangen”. We kunnen ons goed voorstellen dat door deze veelheid aan […]

21 februari 2018

Sinds het vorige bouwbulletin zijn nu ook de werkzaamheden van de VvE gestart. Inmiddels zijn van een aantal woningen in gebouw Eik de puien vervangen en heeft daar de asbestsanering plaats gevonden. Binnenkort wordt ook gestart met de bewoonde woningen. Hiervoor hebben de nodige huisbezoeken plaats gevonden om de bewoners van de nodige informatie te […]

23 november 2017

Beste eigenaars / bewoners,   Het is al weer enige tijd geleden dat u de blauwe bijlage van de VVE met nieuws over de renovatie aantrof in uw vertrouwde Boswijkbulletin. Vanaf vandaag zal deze blauwe bijlage echter weer regelmatig verschijnen als er interessant bouwnieuws voorhanden is of wanneer wij u op de hoogte willen brengen […]