Artikelen door Bert van der Laan

11 december 2016

Inmiddels komen de verschillende ‘verhaallijnen’ van de aanstaande renovatie nu toch echt steeds dichter bij elkaar: de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Verbetering functioneren VVE’s; de voortgang van het bouwkundige ontwerpproces en de zoektocht naar de best mogelijke financiering van het renovatieproces. Dit laatste gaat op dit moment natuurlijk vooral de eigenaars van PB aan […]

7 november 2017

Zoals al veelvuldig gezegd en geschreven; “alles hangt met alles samen”.  Op dit moment wordt dat heel duidelijk in het huidige voorbereidingstadium van het revitalisatieproces Park Boswijk. Leegstand, onderhoudstoestand, communicatie, bewonersprofiel, isolatie, duurzaamheid, energielabel, park, dienstverlening, subsidies, overlast, uitvoeringsmethodiek, planning, hinder, volgorde, toekomstbestendigheid, imago, asbest, eigenaarschap, besluitvormingsproces, wooncomfort, drempelloos, alternatieve oplossingen, draagvlak, investeringskosten, onderhoudskosten, financiering; […]

27 oktober 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaars van 8 september is aan de aanwezige eigenaars een korte schets gegeven van de stand van zaken van het renovatieproces. Binnenkort willen wij een informatiebijeenkomst houden voor alle bewoners, zodat iedereen dezelfde informatiestand heeft. U zult hier via uw verhuurder of stichting Boswijk nader over horen.

10 oktober 2016

Beste bewoners, Ook deze keer maak ik weer graag gebruik van de ruimte van de Bouwpagina in uw Boswijkbulletin om u bij te lichten over de stand van zaken bij het renovatieproces. Deze keer wil ik het met u hebben over een visie op Park Boswijk zoals wij die nodig hebben bij de beantwoording van […]

13 september 2016

Beste bewoners van Park Boswijk, Graag maak ik weer van de gelegenheid gebruik om u op deze blauwe pagina van ons bulletin iets te vertellen over de voortgang van de renovatie. De voorbereidingen van de renovatie gaan namelijk ook in de zomervakantie door en er is nieuws te melden op het front van het zoeken […]

30 augustus 2016

Vorige week zijn we gestart met een inloopspreekuur voor u als bewoner.  Tijdens dit spreekuur zijn Panco van Vliet namens Stichting Park Boswijk en ondergetekende, projectleider namens de VvE aanwezig om uw vragen te beantwoorden die te maken hebben met het renovatieproces. We hebben besloten dit te herhalen. Het volgende inloopspreekuur zal zijn op dinsdag […]

18 augustus 2016

Graag informeer ik u weer via de ‘blauwe’ bouwpagina in ons Boswijk Bulletin over de laatste ontwikkelingen in het renovatieproces. In de vorige editie nam Bert van der Laan, de ‘gedelegeerd opdrachtgever’ van de VVE in het renovatieproces, enkele bouwkundige ontwikkelingen voor zijn rekening, zoals de architecten-pitch van de Brink. In deze editie zal ik, […]

21 juli 2016

Zoals reeds eerder gemeld zult u telkens op deze blauwe pagina informatie aantreffen betreffende de voorgenomen renovatie van Park Boswijk. Helaas heeft de informatievoorziening aan u als bewoner en de bijbehorende communicatie met u in een bepaalde periode te wensen overgelaten. In een renovatieproces gaat het natuurlijk niet alleen om het geven van informatie, maar […]

7 juli 2016

Beste bewoners en andere belangstellenden in de renovatie van Park Boswijk, Graag maak ik weer gebruik van de ruimte van de bouwpagina in uw vertrouwde Boswijkbulletin om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen rond de voorgenomen renovatie van Park Boswijk. Eerder stelde ik mij aan u voor als de nieuwe, onafhankelijke, […]