Beste mensen,

Het gaat niet lang meer duren of we gaan met z’n allen de eerste tekenen zien van de aanstaande renovatie van ons servicecomplex. Zoals u weet gaan we namelijk zeer binnenkort van start met een renovatietest van een hele travee (kolom van boven elkaar liggende appartementen) in Gebouw de Eik. Daar gaan de Vereniging van Eigenaars (VVE) en groot-eigenaars (GE) Woongoed Zeist (WGZ) en ABC Park Boswijk BV (ABC) als opdrachtgevers in een gezamenlijke, goed gecoördineerde operatie uittesten hoe de voorziene renovatiewerkzaamheden het beste uit te voeren zijn; in welke volgorde de verschillende werkzaamheden het beste op elkaar aansluiten; welke werkmethodes het beste zijn en welke materialen daarbij het best kunnen worden gebruikt. Ook gaan we kijken welke werkwijze voor u het minste overlast geeft.

Voor de goede orde meld ik u nog even dat, in de test, de VVE verantwoordelijk is voor de renovatie vóór de voordeur (zeg maar: de renovatie van het gemeenschappelijke gedeelte) en dat de GE de renovatie achter de voordeur voor hun rekening nemen (uiteraard alleen voorzover die appartementen aan WGZ en ABC toebehoren). Onder de renovatie vóór de voordeur vallen werkzaamheden als het renoveren van de zgn. thermische schil (denkt u daarbij aan renovatie van puien, beglazing, balkons, galerijen, dak- en begane grondisolatie en ook isolatie van een kopgevel in gebouw de Eik). Onder de renovatie achter de voordeur vallen werkzaamheden als renovatie van keuken, badkamer en toiletruimte en vervanging van de verwarmingsinstallatie.

De uitvoering van de test wordt gecoördineerd door een zgn. bouwteam. In dat bouwteam ontmoeten vertegenwoordigers van de opdrachtgevers (VVE, WGZ en ABC) de vertegenwoordigers van de inmiddels geselecteerde aannemer, die de traveetest gaat uitvoeren, en van Stichting Park Boswijk (SPB), die e.e.a. voor u in goede banen zal leiden. Bij dat laatste is het de bedoeling dat u zo weinig mogelijk overlast ondervindt van de verschillende testwerkzaamheden. U begrijpt dat het natuurlijk onvermijdbaar is dat de test tot op zekere hoogte hinder zal veroorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast door boren; verminderde toegankelijkheid van galerijen en parkeerplaatsen door bouwwerkzaamheden; en de aanwezigheid van personeel van de aannemer; bouwmachines, gereedschappen en materialen; en af te voeren sloopafval). Het bouwteam is er voor om dat alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen; niet alleen in zijn eigen belang maar ook in uw belang.

Het is daarbij onze intentie om de rusttijden van ons Huishoudelijk Reglement zo goed mogelijk te respecteren; zowel ’s morgens als ’s middags. En voor het overige doen wij ons best om het voor u zo overzichtelijk en zo plezierig mogelijk te maken door het introduceren van speciale faciliteiten als opvangruimtes waar u kunt ‘schuilen’, begeleiding, bewegwijzering e.d.

Voor de bewoners van Gebouw de Eik (c.q. hun familieleden) houden wij op zaterdagmorgen 20 mei a.s. een speciale voorlichtingsbijeenkomst in de Rietschans waarin alle betrokken partijen (VVE, groot-eigenaars en SPB) op de vragen van bewoners over de traveetest zullen ingaan. Ook zullen wij hen op papier een overzicht doen toekomen van de meest gestelde vragen over de test en de daarop gegeven antwoorden. U ziet, wij proberen deze bewoners vóór de test zo goed te informeren over alles wat de testappartementen, Gebouw de Eik en zijn bewoners raakt. Dat betekent natuurlijk niet dat wij noodzakelijke ongemakken van de traveetest kunnen wegnemen, maar door aan u te vertellen wanneer, wat, waar en hoe gebeurt, kunt u zich daar wel op instellen en zich er misschien tegen wapenen. Sowieso zorgen wij voor noodzakelijke faciliteiten om even op adem te komen; en misschien kunt u een en ander voor u zelf ‘behapbaar’ te maken door bijvoorbeeld even bij familie te gaan logeren; of van een korte vakantie te genieten. Ondergetekende en Bert van der Laan, de bouwkundig projectleider van de VVE, hebben overigens ook nog bezoeken gebracht aan de directe buren van de testappartementen om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen en de desbetreffende bewoners verder voor te lichten.

In een volgende editie van dit bulletin zal Bert van der Laan meer in detail in gaan op de verschillende bouwkundige fases en voorzieningen tijdens de traveetest.

Voorzover ook andere bewoners dan de bewoners van Gebouw de Eik op de een of ander manier betrokken worden bij de uitvoering van de traveetest zullen wij dit proberen zo snel mogelijk te onderkennen en betrokkenen te informeren over het reilen en zeilen van de traveetest en hen adviezen te geven hoe hier het beste mee om te gaan.

Misschien is het ook nog wel even leuk om hier te melden dat de VVE onlangs  contact heeft gezocht met de betrokken wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug en hun respectieve stafmedewerkers om hen nader voor te lichten over wat we met de renovatie van Park Boswijk van plan zijn. U zult begrijpen dat ook bij een zo bescheiden renovatie als de traveetest, het al belangrijk is om te weten met welke vergunningen je te maken hebt (denk daarbij bij voorbeeld aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de kopgevelisolatie van Gebouw de Eik) en met welke meldingsplichten je van doen hebt (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verwijdering van asbesthoudende materialen zoals de panelen in de puien van de voorgevel). Dat stelde de Gemeente erg op prijs.

U begrijpt dat ik in dit geval ook spreek namens de groot-eigenaars en SPB als ik ons allen een goed verloop van de traveetest toewens; met een zo vlekkeloos mogelijk verloop en zo weinig mogelijk overlast.

Hans Davids

Voorzitter VVE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *