Sinds het vorige bouwbulletin zijn nu ook de werkzaamheden van de VvE gestart. Inmiddels zijn van een aantal woningen in gebouw Eik de puien vervangen en heeft daar de asbestsanering plaats gevonden. Binnenkort wordt ook gestart met de bewoonde woningen. Hiervoor hebben de nodige huisbezoeken plaats gevonden om de bewoners van de nodige informatie te voorzien en de situatie van de meubilering te inventariseren. Deze huisbezoeken worden voor gebouw Eik uitgevoerd door Maaike Melles en Allard Dunning, beiden van het projectmanagementbureau ABC Nova in opdracht van de VvE.

Helaas merken wij dat nog niet alle bewoners op de hoogte zijn wat er precies gaat gebeuren en hoe een en ander in zijn werk gaat. Graag zet ik dit nog eens op een rijtje.

Tijdens het huisbezoek wordt samen met u gekeken welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om werkruimte voor de gevelvervanging te realiseren. Mogelijk zal meubilair dat dicht tegen de gevel staat moeten worden verplaatst en zelfs daarvoor een kast moeten worden uitgeruimd. Indien u deze werkzaamheden niet zelf wilt of kunt doen dan wordt dit voor u gedaan. De VvE heeft hiervoor afspraken gemaakt met de U bekende Stichting Park Boswijk. Zij halen desgewenst ook de gordijnen van de rail en hangen die nadien weer terug. Ook zaken die op de balkons en dakterrassen staan dienen tijdelijk te worden verwijderd. De Stichting zal deze zo nodig in opslag plaatsen. Voor de woningen op de 2de verdieping moet een wat grotere werkruimte worden georganiseerd omdat hier het plafond dient te worden geisoleerd.

Vanaf het moment dat de werkruimte vrij is gemaakt (afhankelijk van uw inrichting kost dit tussen één uur en 2 dagen) is het werkschema: Asbestsanering voorgevel 1 dag, vervangen  voorgevel 1 dag, Asbestsanering achtergevel 1 dag, vervangen  achtergevel 1 dag. Deze werkzaamheden zullen zo veel mogelijk achter elkaar plaats vinden, echter in verband met de regelgeving rond vrijgave door de daartoe bevoegde instanties lukt dat soms niet. Voordat uw gevel wordt vervangen zal een stofscherm worden geplaatst. Dit scherm wordt na de plaatsing en afwerking van de nieuwe gevel weer direct verwijderd.

De zelf aangebrachte voorzieningen zoals buiten stopcontacten, buitenkraantjes, bouwsels op het balkon, airco’s en zonneschermen dienen volgens het huishoudelijk reglement ook zelf te worden verwijderd. Wij zijn ons er van bewust dat dit voor de meesten van u niet realiseerbaar is. Ook is ons gebleken dat veel bewoners niet op de hoogte zijn van de woonregels in Park Boswijk. De VvE heeft daarom besloten dat wij tijdens deze renovatie deze werkzaamheden van u overnemen. Behalve voor het afkoppelen van de airco zal de VvE hiervoor ook de kosten dragen. Indien gewenst kan uw airco tijdelijk in Park Boswijk worden opgeslagen. Na renovatie en de sterk verbeterde isolatie kunt u dan besluiten of u wel of geen terugplaatsing wenst. Voor terugplaatsing van de buitenunits zal moeten worden voldaan aan de technische voorschriften zoals vermeld in het huishoudelijk reglement en is deze installatie niet kosteloos.

Een doorvoer door de gevel is niet meer mogelijk in verband met de strenge eisen op het gebied van isolatie. Bovendien is in een kunststof kozijn ook in technische zin geen doorvoer mogelijk. Buitenkraantjes op de 1ste, 2de en 3de verdieping  zullen niet meer worden toegestaan. Op de begane grond is dat tegen kostprijs mogelijk waarbij de voeding dan vanuit de kelder of kruipruimte zal komen (dus niet meer vanuit de woning)

Op de bovenste verdieping is de dakdekker nu begonnen de dakbedekking van de terrassen en galerijen te vervangen. Ook zullen de bloembakken worden verwijderd. In plaats van een doorlopende bloembak zal per appartement zowel aan de voor- als aan de achterzijde een bloembak achter de balustrade worden geplaatst.

Velen weten niet wie nu de eigenaar van het zonnescherm is. Soms zijn deze door een vorige huurder of eigenaar aangebracht. ABC Park Boswijk, WoongoedZeist maar ook de Vereniging van Eigenaars zijn in ieder geval geen eigenaar van zonneschermen.  In verband met de renovatie zullen alle zonneschermen worden verwijderd. Als eerste zijn daarvoor de zonneschermen op de bovenste verdieping aan de beurt omdat deze bijna allenmaal gemonteerd zijn op de houten gevel.

Tijdens het huisbezoek dient u aan te geven wat er met uw scherm dient te gebeuren. Terugplaatsing van uw huidige scherm is helaas niet mogelijk. Wij zullen als VvE er voor zorgen dat, indien u dat wenst, er een nieuw zonnescherm wordt geplaatst. De kosten voor dit scherm  inclusief onderhoud zullen dan als maandbijdrage in de servicekosten of anderszins worden verrekend. Voor bewoners die een zonnescherm hebben met een leeftijd van 5 jaar of jonger zal een compensatieregeling van toepassing zijn. Bij alle woningen zal de VvE een elektra aansluiting voor de zonwering voorzien.

Zoals in het vorige bulletin gemeld zullen de geluid producerende activiteiten zoals hakken, freezen en boren alleen nog in de ochtend worden verricht  (in afwijking van de standaard afspraken) van 7.30 uur tot 13.00 uur. In de middag wordt er uiteraard wel gewerkt maar niet meer gehakt, gefreesd en geboord.

Indien u nadere vragen heeft bent u van harte welkom op het wekelijkse spreekuur op de dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur in het VvE kantoor nabij de hoofdentree. Lukt deze tijd u niet dan kunt u ook een afspraak met mij maken via de receptie.

Bert van der Laan,

Gedelegeerd opdrachtgever VvE.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *