Beste eigenaars / bewoners,

 

Het is al weer enige tijd geleden dat u de blauwe bijlage van de VVE met nieuws over de renovatie aantrof in uw vertrouwde Boswijkbulletin. Vanaf vandaag zal deze blauwe bijlage echter weer regelmatig verschijnen als er interessant bouwnieuws voorhanden is of wanneer wij u op de hoogte willen brengen van ontwikkelingen rond de renovatie.

De VVE realiseert zich dat het nieuws over de renovatie en de verbouw niet alleen de eigenaars maar ook de bewoners aangaat; en ook de dienstverleners. Daarom geven wij, in deze eerste bijlage, even een beeld wat er de afgelopen weken zoal gebeurd is. En dat beeld betreft dus niet alleen de ‘beslissers’ (lees: de eigenaars die over de renovatie en de financiering daarvan moeten beslissen) maar ook de ‘dienstverleners’ (lees: SPB) en hun ‘klanten’ (lees: bewoners). Wij hopen dan ook dat alle betrokkenen deze bijlage lezen.

 

ALV

Op 18 november jl. hield de VVE haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar stonden een aantal punten op de agenda, die allen met de renovatie van doen hadden en dan ook met elkaar samen hingen. Zo ging het daarbij om de bouwkundige gang van zaken van de renovatie (‘voor de voordeur’); de financiering van die renovatie; het gesloten samenwerkingsconvenant tussen de Bewonerscommissie, de SPB en de VVE; en de voorgenomen wijziging van de Akte van Splitsing van de VVE.

Voor wat betreft het onderwerp: financiering van de renovatie, bevinden we ons, met ons gestippelde complex en met onze groot-eigenaars, nog steeds in een redelijk uniek ‘plaatje’. Dat beseft ook het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), dat overigens bereid lijkt om aan onze VVE een zgn. Energiebespaarlening te verstrekken voor de particuliere eigenaars. De VVE kan dat bedrag dan ‘door-lenen’ aan deze eigenaars zodat deze hun bijdrage aan de renovatie (‘voor de voordeur’) kunnen betalen.

Het NEF stelt aan de VVE echter wél een tweetal eisen, die geheel het gevolg zijn van ons gestippelde complex en de daarin voorkomende eigendomsverhoudingen. Graag maak ik hier van de gelegenheid gebruik om deze (nogmaals) uit te leggen omdat hierover in de wandelgangen teveel onduidelijkheid blijft ‘rondzingen’.

Ten eerste eist het NEF dat de beide groot-eigenaars (WGZ en ABC Park Boswijk BV) financieel gezien ‘hun eigen broek ophouden’. Dat betekent natuurlijk nog wel steeds dat zij precies hetzelfde bedrag voor de renovatie van hun appartementen (‘voor de voordeur’) moeten betalen als de particuliere eigenaren voor hún appartementen. In ruil daarvoor is het NEF dan wel bereid om de groot-eigenaars te ontslaan van mogelijke aansprakelijkheid voor de Energiebespaarlening aan de VVE. Dat laatste geldt trouwens ook voor de particuliere eigenaars die bereid zijn om hun bijdrage aan de renovatie met een bedrag-ineens aan de VVE te betalen.

Ten tweede eist het NEF dat de VVE de renovatie uitvoert op het niveau van een zgn. ZEP-pakket (= zeer energiezuinig pakket). Bij dat pakket zijn een aantal verplichte energiebesparende werkzaamheden voorgeschreven, die de VVE dus gewoon moet uitvoeren, wil zij zo’n lening voor de particulieren te pakken kunnen krijgen. En daar hoort dus ook die zgn. CO2-gestuurde ventilatie bij. Dat is dus geen liefhebberij van de VVE maar een centraal voorgeschreven verplichting. Overigens levert ZEP in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen ook de mogelijkheid op van het bereiken van een zo hoog mogelijk Energielabel en het krijgen van subsidies. En omdat dat prettig is voor de eigenaars, is dat natuurlijk wél de zorg van de VVE.

De vergadering heeft besloten om het financieringsvoorstel van het VVE-bestuur voor de renovatie aan te nemen; het convenant goed te keuren; en een begin te maken met het wijzigen van de Akte van Splitsing.

 

Wat gaat er nu verder gebeuren?

De VVE gaat nu de aanvraag bij het NEF afronden. Daarvoor zijn nog een aantal formaliteiten nodig, die wij eerst nu kunnen uitvoeren. Voorts gaat het VVE-bestuur zich nu beijveren de gelden die de groot-eigenaars voor de renovatie aan de VVE moeten betalen, te innen. Als de VVE deze gelden binnen heeft (of daarvoor zekerheid is gesteld) en het NEF de Energiebespaarlening heeft ter beschikking gesteld, kan de renovatie écht beginnen.

Intussen gaat WGZ beginnen met de renovatie van haar lege appartementen in Gebouw de Eik. Die renovatie is overigens afgestemd met de VVE.

Intussen zal de VVE nu ook het achterstallig onderhoud, dat in het licht van de renovatie tot nu toe naar voren is geschoven, gaan aanpakken. Dat zal u hoogstwaarschijnlijk het eerst gaan merken bij het renoveren van het dak.

De VVE zal zich ondertussen ook bezig houden met het aanvragen van de subsidies die nu in het verschiet liggen. Daarbij valt met name te denken aan de zgn. SEEH-subsidie (Stimuleringsregeling Energiebesparing Eigen Huis).

 

Hans Davids

Voorzitter VVE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *