Bouwbulletin VvE 8 maart 2018

 

Informatie en communicatie

Er is in de loop der tijd  veel informatie op u afgekomen; informatiebijeenkomsten, via deze blauwe pagina’s, van Stichting Park Boswijk, via diverse brieven en brochures, de bewonerscommissie, mogelijk uw verhuurder, maar ook de bekende “wandelgangen”. We kunnen ons goed voorstellen dat door deze veelheid aan informatie u door de bomen het bos niet meer ziet. Binnenkort zal daarom een informatiebrochure verschijnen waarin alle informatie is samengevat. Ook zal er frequenter overleg plaatsvinden met uw bewonerscommissie en tussen Stichting Park Boswijk, de VvE en de diverse verhuurders, zodat iedereen op de hoogte is van dezelfde informatiestand.

Bouwstop?

Vorige week ging het gerucht dat er een bouwstop zou zijn in verband met vermeende problemen tussen aannemer en de VvE over het bouwbesluit. Het is juist dat er vorige week niet is gewerkt. Gezien de extreem lage temperaturen kunnen werkzaamheden dan technisch niet juist worden uitgevoerd en was er dus sprake van het in de bouw bekende  “vorstverlet”. Er zullen de komende periode best meer van dat soort momenten van “onwerkbaar weer” komen; bij harde wind mag de bouwkraan niet draaien, bij extreme regelval zijn bepaalde werkzaamheden ook niet mogelijk. Overigens is mij als vertegenwoordiger van de VvE niets bekend over een discussie over het bouwbesluit. Helaas gaan verhalen soms hun eigen leven leiden, soms ook gevoed door medewerkers van de aannemer of hun onderaannemers. Tussen de aannemer Van Schaik en de VvE is het overleg over definitieve vaststelling van de planning nog niet afgerond. Wij gaan er van uit dat dit de grond is van de geruchtenstroom.

Opname inrichtings- en meubileringssituatie

Al enige weken zijn medewerkers van ABC Nova, in nauwe samenwerking met de stichting, bezig met huisbezoeken in gebouw E, F en G. U wordt dan nader geïnformeerd over de werkzaamheden die bij uw woning plaatsvinden en er wordt met u bekeken hoe de werkruimte voor de pui vervanging het beste kan worden gerealiseerd. Tijdens dit bezoek wordt ook met u besproken wat u zelf zou willen doen of laten doen en hoe wij u behulpzaam kunnen zijn voor-, tijdens en na de werkzaamheden in uw woning.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Voor bewoners waar binnenkort daadwerkelijk gestart wordt met de werkzaamheden, komen begrijpelijkerwijs opnieuw vragen naar boven over zonneschermen, plantenbakken, horren, kattenluikjes, gordijnen, airco’s enz. Per item en in detail zal deze informatie worden vermeld in de binnenkort te verschijnen informatiebrochure. Ik zal via deze weg  hier op vooruitlopend, in het kort iets over de veel gestelde vraag; “wat gebeurt er met de zonwering?” vermelden.  Alle voorzieningen zoals zonneschermen, airco’s, horren, enz zijn geen eigendom van de VvE of uw verhuurder. Indien deze voorzieningen niet door u zijn aangebracht, heeft een vorige eigenaar of bewoner (al of niet met toestemming van de VvE) dit zelf aangebracht. Volgens het huishoudelijk regelement dienen deze voorzieningen bij het verlaten van uw woning of bij (onderhouds)werkzaamheden door de VvE door of namens u te worden verwijderd.

Zonwering

Wij begrijpen dat het verwijderen van zonwering  voor velen van u een lastige opgave is en hebben dan ook als VvE besloten uw zonwering op onze kosten te verwijderen. Dit gebeurt kort voordat uw pui wordt vervangen. Om technische redenen kan op vele plaatsen de zonwering niet worden teruggeplaatst. Ook om het onderhoud van de schermen te waarborgen en een esthetisch verantwoord gevelbeeld na renovatie te verkrijgen heeft de VvE besloten de zonneschermen te faciliteren. Wij zullen, indien u zonwering wenst, u hiervoor een bedrag van circa € 12,- per maand per scherm, via de servicekosten in rekening brengen. De stroomvoorziening voor de elektrische bediening zal via de buitenzijde plaatsvinden. De bediening zal uiteraard vanuit uw woning kunnen worden gedaan. In het bedrag is tevens het onderhoud van de schermen en de verzekering opgenomen. De uitvoering qua type scherm zal gelijk zijn als bestaand: Op de begane grond en bovenste verdieping een uitvalscherm en op de 1ste en 2de verdieping een screen.

Compensatieregeling zonwering

Zoals in het vorige bulletin aangekondigd is er voor zonneschermen tot 5 jaar oud een compensatieregeling van toepassing.  Deze is als volgt:

 

Planning.

Zoals in het vorige bulletin vermeld, is gestart met de reparatie van dilatatievoegen. Dit zijn de openingen tussen de verschillende betononderdelen waar in de loop der jaren de kit is verouderd en niet meer waterdicht is. De dakdekker heeft inmiddels bijna de werkzaamheden op de bovenste verdieping aan galerijen en terrassen afgerond en is nu gestart in blok F. De werkzaamheden aan de dakrand en het dak van gebouw Eik starten binnenkort. Ook zullen komende week de bloembakken op gebouw E en F worden verwijderd. Omdat hierdoor de balustrade niet meer veilig is zal een noodbalustrade van voldoende hoogte worden geplaatst. Tevens zal volgende week een start worden gemaakt met het verwijderen van de zonwering. Het vervangen van de gevelpuien en aanbrengen van de CO-2 gestuurde ventilatie van gebouw Eik zal begin mei zijn afgerond.

Ventilatie

Er zijn nog steeds veel vragen over de CO-2 gestuurde ventilatie. Het is GEEN airco of verwarmingssysteem.  Het enige verschil ten opzichte van uw huidige ventilatie is dat de regeling van de motor niet meer per afzuigunit, maar centraal plaats vindt en de snelheid van de motor wordt bepaald door de mate van “bedomptheid” van de binnenlucht. In woningen zonder bijkeuken of berging zal deze unit tegen het plafond van het toilet worden geplaatst. Er zal hier een nieuw plafon onder worden aangebracht. Bij woningen met bijkeuken of berging wordt de unit daar geplaatst. Op bijgaande foto is te zien hoe dit er uit ziet. De unit is circa 15 cm hoog en 40 x 40 cm lengte x breedte.

 

Bert van der Laan

Gedelegeerd opdrachtgever VvE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *