Beste mensen,

Graag neem ik weer de pen ter hand om u bij te lichten over de laatste stand van zaken bij de voorbereiding van de renovatie van ons servicecomplex. Het zal u niet ontgaan zijn dat de traveetest inmiddels in opgestart en alweer een tijdje loopt. Eigenlijk is deze traveetest een soort proefrenovatie waarbij de opdrachtgevers voor de renovatie ‘voor de voordeur’ en ‘achter de voordeur’ (lees: de VVE en de groot-eigenaars) samen uitproberen wat de beste manier van (samen-)werken is; wat de beste materialen zijn om te gebruiken; en welke werkwijze voor u zo weinig mogelijk overlast, hinder en onrust veroorzaakt. Er vinden natuurlijk ook nog andere ontwikkelingen plaats, die allemaal inwerken op het uiteindelijke resultaat van de renovatie en daarom ieder voor zich belangrijk zijn.

Daarom maak ik, zo aan het begin van de zomer, even met u een rondje langs de velden.

Traveetest

Alle betrokken partijen beginnen zo langzamerhand op elkaar ingespeeld te raken. In het begin is het natuurlijk even wennen; moet gekeken worden naar zaken als uitvoering, werktijden en werkwijzen. Daarna moeten deze zaken op elkaar worden afgestemd; moeten afspraken worden gemaakt en moet het toezicht op de uitvoering van een en ander worden vormgegeven. Uiteraard dient de informatie over de zaken die voor u als bewoner (met name van Gebouw de Eik) van belang zijn met u te worden gedeeld. Momenteel gebeurt dat vooral door de ‘hinderkalender’ en de uitgave van een wekelijks bouwbulletin, dat door de zorg van de Stichting bij u terecht komt.

Tijdens de test doen zich allerlei onvoorziene zaken voor van bouwkundige aard waarvoor, tijdens de test, een oplossing moet worden gevonden. Ook biedt zo’n test een prima gelegenheid om, wanneer de woning ‘gestript’ is, dingen uit te proberen zonder dat er daarbij schade ontstaat aan de woning of aan goederen van zijn bewoner. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de plaats van wandcontactdozen (stopcontacten), leidingen en installaties. Scenario’s die kunnen worden uitgetest kunnen bijvoorbeeld te maken met veiligheid, het voorkomen van problemen, geluidsreductie of kostenbesparingen. Het zoeken naar de kwalitatief beste oplossing is precies de bedoeling van de test.

Omdat we een hele travee (kolom van appartementen) in één keer uittesten, komt zo ook de schacht die door de verschillende woningen heen loopt, in het vizier. Die schacht staat overigens borg voor nogal wat vragen over hoe de verschillende leidingen aan elkaar bevestigd zijn; hoe zij moeten lopen en hoe zij ‘opgehangen’ zijn. U begrijpt: ook die vragen moeten allemaal beantwoord worden voor we met de echte renovatie kunnen beginnen. Alles wat we nu oplossen, stelt ons in de toekomst niet meer voor problemen.

Omdat ook het dak, de kelder en een kopgevel van Gebouw de Eik onderdeel uit maken van de test, zullen we binnenkort ook worden geconfronteerd met vragen over deze onderdelen. Ook hier zullen vragen moeten worden beantwoord en problemen moeten worden opgelost om zó in de échte renovatie kansen te kunnen benutten en risico’s te kunnen voorkomen.

       

Overleg met de Gemeente

U kunt zich voorstellen dat zelfs een traveetest al veel activiteiten omvat waarvoor gemeentelijke vergunningen benodigd zijn; melding moet worden gemaakt bij de gemeente of die aspecten raken van gemeentelijk beleid. Gelukkig denkt de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, die zelf ook een behoorlijk ‘groene agenda’ heeft, goed met ons mee met bij onze ambitie om de renovatie van Park Boswijk op ZEP-niveau vorm te geven. Zoals u herinnert, staat ZEP voor Zeer Energiezuinig Pakket en omvat dit een geheel van ‘groene’ maatregelen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing.

Jammer genoeg ging een onlangs geplande bijeenkomst met wethouders en staf van de Gemeente niet door door trieste omstandigheden aan de kant van de Gemeente. Wij zoeken nu naar een nieuwe gelegenheid.

Energiebespaarlening (EBL) van het Nationaal EnergiebesparingsFonds (NEF)

Nu het NEF duidelijk heeft gemaakt aan welke voorwaarden een EBL-aanvraag door de VVE moet voldoen, zal de VVE proberen deze aanvraagprocedure nu zo snel mogelijk af te ronden. Het ziet er naar uit dat de beide groot-eigenaars zelf ‘hun broek moeten ophouden’ en dat alle andere eigenaars zouden kunnen profiteren van een EBL.

 

Wijziging Akte van Splitsing

Het VVE-bestuur heeft zich voorgenomen om de aanleiding van de renovatie ook te gebruiken om de inmiddels sterk verouderde Akte van Splitsing van ons complex (1979!) van een facelift te voorzien. De huidige Akte bevat de nodige onvolkomenheden (zoals niet langer meer geldende wetsartikelen; guldenbedragen; niet-geïndexeerde bedragen) en zou moeten worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld appartementsrecht; wettelijke vereisten voor geldige besluitvorming in de ALV en accountancyregelgeving. Ook de eisen van financiers van de VVE spelen een rol bij dit voornemen. Gelukkige omstandigheid daarbij is, dat in september a.s. de nieuwe zgn. Modelverordening wordt verwacht, die mooi als leidraad kan dienen.

Hans Davids

Voorzitter VVE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *