Ja, ja, zo langzamerhand komt de renovatie nu toch echt steeds dichter bij. Weliswaar in de vorm van een proef-renovatie maar toch… Die proefrenovatie gaat binnenkort plaatsvinden in een zogenaamde traveetest in Gebouw de Eik. Wat is een traveetest? Een traveetest is een test in een travee; en een travee is een bouwkundige term voor een kolom appartementen onder elkaar; of zo u wilt: boven elkaar. De bewuste travee in gebouw de Eik bestaat dus uit een begane grond-appartement; en de daarboven liggende appartementen. Als het over het bovenste appartement gaat, spreken wij inmiddels bij de bouwkundige voorbereiding van de renovatie van een penthouse. Dat vinden wij namelijk ook wel goed passen bij de uitstraling die Park Boswijk weer zou moeten krijgen!

Om iets preciezer te zijn over het onderwerp van de test: de traveetest heeft betrekking op de volgende appartementen (van beneden naar boven): 397, 428, 459 en 489/490. Zoals u ziet, is het bovenste appartement (een penthouse, dus!) een dubbel-appartement (=samengevoegd appartement); de andere drie appartementen zijn enkelvoudige (=niet-samengevoegde) appartementen. De onderste drie appartementen zijn eigendom van WoonGoed Zeist (WGZ); het penthouse is van Stichting Park Boswijk (SPB). Alle appartementen staan echter leeg; en daarom lenen zij zich ook zo goed voor een renovatie.

De VVE probeert namelijk ‘haar’ renovatietest (lees: de renovatie ‘vóór de voordeur’) samen op te laten lopen met de renovatietest ‘achter de voordeur’. Daarom hebben de VVE en de groot-eigenaars (WGZ en ABC Park Boswijk BV) beide renovaties op elkaar afgestemd. Dus op hetzelfde moment en op dezelfde plek vindt de renovatie vóór de voordeur én achter de voordeur plaats. Dat is niet alleen het gemakkelijkst voor alle betrokken partijen (denk daarbij aan: eigenaar-opdrachtgevers maar ook aan aannemers en installateurs) maar ook voor u als bewoners. U krijgt zo immers het minst overlast van de verschillende bouw- en installatiewerkzaamheden omdat ze op een zo gecoördineerd mogelijke wijze plaatsvinden.

Misschien is het goed om nog even te memoreren dat de VVE zich alleen bemoeit met de renovatie van de zgn. gemeenschappelijk gedeelten van het complex. Dat betekent bij de traveetest dat de VVE zich dus bezig houdt met de renovatie van de voor- en achtergevel van de bewuste appartementen, de dakisolatie, de begane grond-isolatie (onder de begane grond-vloer) en, in zijn algemeenheid, met de zgn. thermische schil van de testtravee (daar horen bijvoorbeeld ook de balkons en de galerij bij). Voorts houdt de VVE zich bezig met de isolatie van een bepaalde kopgevel in Gebouw de Eik. Deze kopgevel grenst weliswaar niet aan de testtravee maar maakt wel deel uit van Gebouw de Eik. Het is dus handig om die mee te nemen bij de test. Op deze manier kan de VVE dus goed uittesten wat de beste en meest doelmatige wijze van werken is; wat de beste materialen zijn om te gebruiken bij de renovatie en ook wat, gegeven een bepaalde nagestreefde kwaliteit, de meest goedkope werkwijze is.

De groot-eigenaars houden zich op hun beurt bezig met de renovatie áchter de voordeur. Dat is ook logisch omdat zij eigenaar zijn van een groot aantal appartementen. Net zoals het voor de VVE dus handig is om met de test uit te vinden wat de meest, effectieve, efficiënte en goedkope werkwijze is, is dat voor de groot-eigenaars ook zo. Zo komen ook zij te weten wat voor hun appartementen de beste renovatie is (als de huurders van die appartementen daar tenminste in mee willen gaan). Andere eigenaars (bijvoorbeeld: de particuliere eigenaar-bewoners) doen niet mee in de traveetest. Dat komt natuurlijk vooral omdat zij geen eigenaar zijn van één van de testappartementen. Bovendien kunnen die eigenaars zelf bepalen of, en in hoeverre, zij achter de voordeur willen renoveren; en of zij wellicht willen aansluiten bij de renovatie achter de voordeur van de groot-eigenaren. Daarover later meer als alle partijen, die bij de traveetest zijn betrokken, de traveetest zullen hebben geëvalueerd; en u dus meer specifiek bepaalde zaken zullen kunnen tonen en aanbieden.

Voorlopig gaan we er overigens van uit dat de traveetest en de evaluatie daarvan zullen zijn afgerond voor het begin van de bouwvakvakantie medio juli a.s.

Op dit moment worden de laatste juridische en technische details geregeld met de door de VVE en de groot-eigenaars geselecteerde aannemer voor de traveetest. Deze aannemer is uiteindelijk als enige overgebleven  uit de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure, die we hebben uitgezet om een zo goed mogelijk testtraject te kunnen realiseren. Daarbij speelde het overigens niet alleen om puur bouwkundige en financiële zaken maar bij voorbeeld ook om zaken als (ook uw) gezondheid en veiligheid. Omdat we namelijk hadden geconstateerd dat de panelen van de borstweringen in de puien asbest bevatten, moesten we ons ook het hoofd breken over de beste methode van asbestverwijdering. De verschillende aannemers stelden verschillende manieren van asbestverwijdering voor. We hebben er nu voor gekozen om de geselecteerde aannemer meer dan één manier te laten uittesten, zodat we ook daar beslagen ten ijs komen bij de uiteindelijke renovatie.

Zodra de contracten zijn getekend, buigen we ons over de planning. Daarna weten we wanneer de test echt gaat beginnen en hoe lang die gaat duren. In ieder geval zullen we de bewoners van Gebouw E uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst over de traveetest en daarbij ook de meest gestelde vragen over de test beantwoorden. Daar zullen we trouwens ook de bewonerscommissie voor uitnodigen. Het spreekt vanzelf dat we resultaten van deze test, na de evaluatie daarvan, ook in breder verband kenbaar zullen maken.

Bert van der Laan, de bouwkundig projectleider van de VVE, en ondergetekende zullen de directe buren van de traveetest (dat zijn dus de buren, die aan weerszijden van de testappartementen wonen) overigens nog bezoeken om, waar nodig, nog meer tekst en uitleg te geven bij de wederwaardigheden en de gevolgen van de test voor de buren. Op het moment dat ik dit schrijf, wordt de planning voor die gesprekken gemaakt: zij zullen deze en volgende week plaatsvinden.

U begrijpt dat deze test niet alleen een try out op bouwkundig terrein is voor de échte renovatie, maar ook een interessante test case is om allerlei andere zaken te beproeven, die bij de uiteindelijke renovatie een rol zullen spelen. Denkt u daarbij aan de noodzaak van een goed communicatie- en voorlichtingstraject rond de test waarbij alle partijen betrokken zijn en met als doel om voor u allen zo weinig mogelijk ongerief te veroorzaken; maar bijvoorbeeld ook aan het beproeven van financiële ondersteuningsmogelijkheden, die we bij de renovatie zouden kunnen gebruiken en die ons mogelijkerwijs ook ten dienste staan bij de traveetest. Zulke regelingen kunnen betrekking hebben op subsidies, laagrentende leningen, belastingfaciliteiten, bijdrageregelingen en wat dies meer zij. Misschien vindt u het een prettige gedachte dat de VVE ook hier mee bezig is om te kijken wat voor alle (verschillende) partijen de beste scenario’s zijn. Ook hiervan zullen wij u op de hoogte houden.

Wilt u op dit moment nog meer weten dan kunt u natuurlijk terecht bij uw bewonersvertegenwoordiging in de klankbordgroep en de kerngroep; en ook op het wekelijkse spreekuur van de VVE op dinsdagmorgen (in de ruimte van de VVE, meteen rechts naast de hoofdingang bij de receptie).

 

Met vriendelijke groet,

Hans Davids

Voorzitter VVE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *