Sinds de vorige editie van deze blauwe pagina is er weer heel veel gebeurd, zaken die u niet direct kunt zien, maar het is het bekende “voorwerk achter de schermen”.

Aanbesteding proef traveetest.

Als eerder gemeld hebben op 15 februari de presentaties van vier aannemers plaatsgevonden. De voorgestelde aanpak van planning, logistiek en soms verassende technische oplossingen waren nogal divers. Wij hebben samen met de opdrachtgevers voor de renovatie “achter de voordeur”; ABC en WGZ, besloten de partijen nadere vragen te willen stellen. Om prijstechnische redenen hebben we twee partijen laten afvallen. Op 17 maart hebben de twee overgebleven partijen zich opnieuw gepresenteerd. Met name op het gebied van het nieuwe verwarmingssysteem blijkt de gedachte keuze de nodige problemen met zich mee te brengen. Zeker, omdat wij als VvE ons complex heel goed gaan isoleren op het zogenaamde ZEP-niveau, is de destijds gedachte verwarmingsoplossing om het energielabel op een aanvaardbaar niveau te brengen niet noodzakelijk. Ook hebben de beide partijen een andere werkmethodiek voor de vervanging van de voor- en achterpui en de daarmee verbonden asbestverwijdering voorgesteld. Wij hebben daarom voor het vergelijk beide partijen nogmaals gevraagd nader onderzoek te doen. Afgelopen maandag 3 april hebben we deze toelichting ontvangen. Woensdag 5 april zullen de VvE maar ook ABC en WGZ in overleg, maar onafhankelijk van elkaar, de keuze van de aannemer maken. Het kan dus zijn dat één partij voor zowel de binnenkant als de buitenkant opdracht krijgt, maar het kunnen ook twee partijen zijn. Behalve de nu voor de proef aangevraagde puivervanging van de travee (4 woningen) zullen we de proef uitbreiden met dakisolatie, begane grondvloerisolatie, kopgevelisolatie en een nieuwe test met ophoging van de galerijen en nieuwe balustrades en balkonhekken.

 

Kopgevelisolatie.

Om aan de hoge isolatie-eis van ZEP te voldoen hebben we de architect opdracht gegeven een aantal alternatieven hiervoor uit te werken. Het isoleren van de spouw is geen optie dus dient er een gevel voor de bestaande gevel geplaatst te worden. Binnen 1 a 2 weken zullen we een keuze maken en kan dan de aanvraag voor een omgevingsvergunning (nieuwe naam voor bouwvergunning) van de gevel worden gedaan. Doelstelling is dat de uitvoering van de kopgevel van blok E als test ook voor de zomervakantie plaats vindt.

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Vorige week hebben Hans Davids en ondergetekende een kennismakingsgesprek gehad met de wethouders Boonzaaijer (RO) en Nijhof (Duurzaamheid). Doelstelling van het gesprek was de gemeente op de hoogte te brengen van de huidige situatie en de plannen die er zijn voor de revitalisatie. Uiteraard werden onze duurzaamheidsambities met instemmen begroet en wenst men hier graag verder met ons over mee te denken. Hans Davids zal in het volgende bulletin hier ongetwijfeld meer over melden. Als projectleider heb ik aandacht gevraagd voor het niveauverschil bij de entree, de openbare weg zal enigszins verhoogd dienen te worden. Ook is het verzoek gehonoreerd aan ons een accountmanager toe te wijzen, zodat we met al onze vragen over de revitalisatie, bij één persoon terecht kunnen. Kortom een uitermate positief gesprek.

 

Borstweringen / balustrades

In de nog aanwezige mock-up is een test gedaan met glazen borstweringselementen. Op basis van u vele reacties op dit punt, hebben we besloten hier van af te stappen. We hebben de architect opdracht gegeven naar een alternatief te zoeken en zullen binnenkort dit plan presenteren. Uiteraard wordt met de klankbordgroep hierover “ge-klankbord”. Ook komen we terug op het besluit om de voorzieningen voor planten op de bovenste verdieping te laten vervallen. In de opdracht aan de architect wordt ook dit punt meegenomen.

 

Bomen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen die tijdens spreekuren zijn gemaakt zal binnenkort met een bomenexpert een inventarisatie plaats vinden. Een aantal bomen dient te worden gesnoeid om verdere hinder en mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

Afspraken bij verbouwingen

In het vorige bouwbulletin melde ik dat binnenkort duidelijk gegeven zou worden over wat nu wel en niet mag in uw woning. Deze zogenaamde “gebruiksregels” en op te stellen procedure vergen helaas meer tijd. Doelstelling is dat u duidelijk krijgt wat er wel en niet mag in Park Boswijk. Over het toepassen van harde vloerbedekking bijvoorbeeld is veel verwarring. Wij hebben hiervoor geluidsberekeningen laten uitvoeren, waaruit blijkt dat onder voorwaarden harde vloerbedekking wordt toegestaan. Al deze technische voorwaarden, ook bij het aanbrengen van bijvoorbeeld een airco of zonnescherm zullen binnenkort aan u worden meegedeeld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *