Planning en informatie.

Beste bewoners,

De afgelopen weken heeft er weer veel bedrijvigheid plaats gevonden in en om de gebouwen. Zeer terecht komen er veel vragen over de planning en de behoefte om alle informatie die we de afgelopen periode over u hebben uitgestrooid samen te vatten. Op hele korte termijn zal daarom aan alle bewoners een informatie brochure worden verspreid waarin u alle zaken nog eens rustig kunt nalezen.

Ook zullen we hierin de informatie over de globale bouwrouting en planning in vermelden. Het afgeven van data van gedetailleerde planningswerkzaamheden over een langere termijn is vrijwel onmogelijk gezien invloed van bouwlogistieke zaken, invloed van het weer enzovoorts Om die reden wordt op dit moment voor de betreffende bewoners wekelijks informatie verstrekt.

In een bewoond complex is het onmogelijk per blok of galerij ver van te voren exact aan te geven wanneer u aan de beurt bent voor asbestsanering en gevelrenovatie. We worden logischerwijze geconfronteerd met woningen die niet toegankelijk zijn om reden van vakantie, ziekte of plotselinge afwezigheid. Dit heeft in verband met de asbestrenovatie tot gevolg dat dan meestal een hele galerij niet kan worden gerenoveerd. Dit heeft dan weer een ongewenst domino-effect op de partijen die deze werkzaamheden moeten uitvoeren en de kunststofpuien moeten leveren.   We begrijpen dat dit vervelend is en dat dit stress oplevert bij de bewoners. We werken aan verbetering. Inmiddels is de inventarisatie bij de bewoners van gebouw F en G ook in volle gang, zodat we beter op mogelijke wijzigingen van de planning kunnen inspelen.

Bert van der Laan, gedelegeerd opdrachtgever VvE.