Start renovatie proeftravee

Op maandag 19 juni is de aannemer gestart met de renovatie van de binnenzijde van de woningen . Het vervangen van de puien en de daarmee verbonden asbest sanering staat direct na de bouwvakvakantie, zijnde 21 augustus,  gepland. De bewoners van gebouw E , waar de traveetest wordt uitgevoerd, worden wekelijks geïnformeerd via een zogenaamde hinderkalender waarin vooraf aangeven wordt welke activiteiten worden uitgevoerd en welke hinder de bewoners van blok E hierbij kunnen verwachten.

Planning

Veel van u vragen hoe de planning van de renovatie er na de zomervakantie uit gaat zien. Pas nadat de proef is afgerond kunnen wij u hier nader over informeren. Wel is nu duidelijk dat blok C en D als laatste aan de beurt zullen zijn omdat deze aan de Brink grenzen.

Renovatie VvE en eigenaren

Tijdens de informatiedag, maar ook tijdens her wekelijkse spreekuur op dinsdagochtend, blijkt dat er helaas nog steeds onduidelijkheid is over wie welk deel van de renovatie voor zijn rekening neemt. De VvE is verantwoordelijk voor de thermische schil; dat zijn alle wanden die grenzen aan de buitenlucht, dus ook wat men zo mooi de vijfde gevel noemt: het dak.  Ook valt de schacht en de CO2 gestuurde ventilatie onder verantwoordelijkheid van de VvE. Of in de woning gerenoveerd gaat worden is afhankelijk van de keuze van de eigenaar. De grooteigenaren WGZ en ABC zullen in ieder geval al hun lege appartementen renoveren. Voor de bewoonde woningen wordt een huurder niet verplicht een renovatie in de woning te laten uitvoeren, maar hij of zij kan hier wel voor kiezen. Indien men hier niet voor kiest blijven ook de bestaande kachels bestaan, die gewoon zoals nu blijven functioneren. In de gerenoveerde woningen worden nieuwe elektrische kachels geplaatst naar de stand van de hedendaagse techniek.

Financiering

De kosten van de renovatie in de woningen dienen uiteraard door de eigenaar te worden gefinancierd. De financiering voor het VvE-deel is weer een stapje verder. In het volgende bouwbulletin zal de voorzitter van de VvE u daar nader over informeren. Als bekend is de doelstelling de kosten voor de particuliere eigenaren van deze duurzame en energiebesparende renovatie om te zetten naar een aanvaardbaar bedrag per maand.

Onderhoud

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wat van toepassing is na de renovatie is vrijwel gereed. Tot aan de renovatie wordt alleen het noodzakelijk planmatig onderhoud uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld controle aan brandblussers, liften, de sprinklerinstallatie, telefooncentrale, oproepsysteem, enz Het overig planmatig onderhoud wordt dus niet uitgevoerd. Het zou niet logisch zijn een gevelelement te schilderen wat over enkele maanden wordt gesloopt.

 

Soorten onderhoud

Velen van u vragen aan ons welke soorten onderhoud er zijn en hoe de VvE hier voor en na de renovatie mee omgaat.

Klachtenonderhoud: Is het herstellen van ernstige gebreken na de melding van een klacht; Dit type onderhoud wordt natuurlijk ook voor de renovatie uitgevoerd. Uiteraard zal na de renovatie dit type onderhoud sterk afnemen;

Correctief onderhoud: Is het herstellen van gebreken na een constatering van bijvoorbeeld een medewerker technische dienst of een automatisch gegenereerde melding van een storing door een installatie;

Mutatieonderhoud: onderhoud bij wijziging van de huurder (huurwoningen); Wanneer woningen van Woongoedzeist of ABC leeg komen door vertrek naar elders, zullen die woningen door de verhuurder worden gerenoveerd.

Planmatig onderhoud: ter voorkoming van defecten, op een gestructureerde wijze in de tijd. Hiervoor heeft de VvE een onderhoudsplan opgesteld voor een periode van 15 jaar.

Voorbeeld; nadat nieuwe dakbedekking is aangebracht moet er meestal na 20 jaar opnieuw dakbedekking worden aangebracht. In die 20 jaar moet er natuurlijk gespaard zijn om dan die actie te kunnen uitvoeren. Zo heeft elk bouwonderdeel een zogenaamde technische levensduur. Door onze keuze van kunststofkozijnen is periodiek schilderwerk daarvoor dus niet nodig. De investering is hoger, maar de onderhoudskosten zijn beduidend lager. Er zijn ook jaarlijks terugkerende zaken, zoals de controle op de liften en automatische deuren.

 

Waterkwaliteit

Vorige maand heeft de VvE door Omegan water een test laten uitvoeren op de waterkwaliteit. Ons water voldoet ruimschoots aan de wettelijk vereiste drinkwaterkwaliteit. De pH waarde is 7,8. Uiteraard heeft ook een legionellacontrole plaats gevonden. Ook hier voldoen we aan de wettelijke eisen.

 

Bert van der Laan

Projectleider VvE

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *