Aanbesteding proef travee

Op 15 februari hebben vier aannemers zich gepresenteerd aan de beoordelingscommissies van respectievelijk de VvE  en de grooteigenaren. Doelstelling was om onafhankelijk van elkaar de aanbieders te beoordelen op het zogenaamde plan van aanpak.  In het plan van aanpak beschrijft een bedrijf hoe de werkmethode gepland is, hoe de voorlichting en communicatie met u als bewoner is georganiseerd, hoe overlast kan worden geminimaliseerd, wat de voorgestelde routing is en hoe wordt omgegaan met persoonlijke wensen en omstandigheden. Alle aanbieders hadden een duidelijk verhaal met uiteraard een verschil in aanpak. Pas na de beoordeling zijn de gesloten enveloppen, met daarin de calculaties, geopend. De afgelopen twee weken heeft nadere analyse van de begrotingen plaats gevonden. De keuze van de aannemer voor de proeftravee zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Informatie en communicatie

De bewoners van gebouw Eik, waar de proeftravee zich bevindt, zullen binnenkort worden geïnformeerd. Als VvE nemen wij in de komende weken persoonlijk contact op met alle eigenaar-bewoners en zullen de verhuurders de nodige informatie ter verdere verspreiding verschaffen. Pas na de proef zal duidelijk worden wanneer en hoe de totale revitalisatie plaats vindt. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de traveetest, maar de informatie wanneer en hoe het vervangen van de voor- en achtergevel pui bij u plaats vindt kunnen we pas na de proef geven.

Website

Inmiddels staan de bouwbulletins vermeld op www.parkboswijk.nl onder het kopje “renovatie”. Vanaf half maart zullen hier ook de “meest gestelde vragen” (FAQ) worden vermeld. Behalve op het wekelijkse spreekuuur op dinsdag van 10-11 uur, kunt u uw vragen ook stellen via bvdlaan@parkboswijk.nl  We zullen de voor iedereen van toepassing zijnde vragen inclusief antwoord dan ook opnemen in deze lijst. Uiteraard zullen we deze lijst ook als hard copy publiceren.

Tuinpaden

Inmiddels is een schouw uitgevoerd van de tuinpaden en zijn de meest  “struikelgevaarlijke” plekken geïnventariseerd. Wij zullen binnenkort overgaan tot opdrachtverstrekking om deze plekken te repareren.

Verhuizingen en woningmutaties

In het huishoudelijk reglement , de statuten en indien van toepassing uw huurreglement staan diverse zaken vermeld waar u als bewoner rekening mee dient te houden. Deze zogenaamde gebruiksvoorwaarden en de procedure wanneer u iets aan uw woning wilt aanpassen zijn voor velen onduidelijk. Wat mag er zonder toestemming en waar moet toestemming voor worden gevraagd? Mag er nu bijvoorbeeld wel of geen laminaat worden gelegd? Mag ik bij verhuizing gebruik maken van de lift? Mag ik een plantenbak op het balkon plaatsen? Alle informatie over deze zaken zal worden verzameld, samengevat en aangevuld. In het bouwbulletin van 4 april zal ik u daar nader over berichten.