Berichten

Park Boswijk is in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd voor en door zelfstandig wonende senioren. Zij waren nog niet toe aan een “bejaardenhuis waar men achter de geraniums moest zitten” wat toen de bijna vanzelfsprekende volgende stap was na vertrek uit de grote gezinswoning. Lees meer