• Verpleegkundige en oudere dame bespreken recept

Zorg op maat de waarborg voor zelfstandigheid

U als bewoner van Park Boswijk weet zich verzekerd van professionele zorg op maat. Zorg bieden wij via Actief Zorg, een kwalitatief hoogwaardige thuiszorgaanbieder. Ons zorgaanbod is er op gericht om u en uw partner zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen in uw eigen appartement. Persoonlijke zorg in combinatie met het uitgebreide pakket faciliteiten en services maakt het voor u veel makkelijker om zelfstandig te blijven.

De praktijk leert dat ouderen die ervoor hebben gekozen om te blijven wonen waar zij al woonden het veel moeilijker hebben om hun zelfstandigheid te behouden. Zeker wanneer een partner wegvalt of moet worden opgenomen in een verzorgingshuis.